"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Środa, 21 lutego 2018 r.
Imieniny obchodzą: Eleonora, Feliks, Kiejstus
 
Potrzebne są podwyżki
Rozmowa z Januszem Urbanem, Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.

Jak Pan ocenia obecną sytuację spółki PKP CARGOTABOR Sp. o.o.?

Wbrew powszechnemu przekonaniu włodarzy, nie wszytko wygląda różowo. Nasi członkowie mają przekonanie, że duch osób zarządzających z poprzedniego rozdania wyborczego dalej przewija się zarówno w grupie PKP CARGO S.A., jak i w naszej spółce. Mamy nieodparte wrażenie, że spółka PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. jest w dalszym ciągu eksploatowana, jak za czasów „bankomatów”, a wynik rzeczowy i finansowy jest wyżyłowany do granic możliwości. Niepokojący jest przede wszystkim brak inwestowania w rozwój spółki na oczekiwanym przez pracowników poziomie. W odczuciu członków związku dobra zmiana nie nastąpiła do końca.

Co Pan ma na myśli mówiąc o eksploatowaniu spółki?

Z posiadanych przez Komisję Zakładową informacji wynika, że wydajność czy też produktywność pracowników spółki PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. wzrosła o 30% w porównaniu do 2015 roku. Dodatkowo należy zaznaczyć, że poza wzrostem wydajności, wielu pracowników wykonuje swoje czynności w godzinach nadliczbowych. Jak podaje zarząd spółki wynagrodzenia pracowników w elementach zmiennych niegwarantowanych w ZUZP wzrosły tylko o 11%. Naszym zdaniem nie rekompensują one rzeczywistego wzrostu wydajności i zaangażowania pracowników.
Członkowie związku oczekują adekwatnego wzrostu wynagrodzeń w uposażeniu zasadniczym w porównaniu do wzrostu produktywności. Pracownicy ciężko pracują, niejednokrotnie w warunkach szkodliwych i uciążliwych, w pogoni za wykonaniem wyżyłowanego planu, co powoduje ich krańcowe wyeksploatowanie.
Do tego dochodzi brak inwestycji, o których wspomniałem, które mogłyby wpływać na poprawę warunków pracy. A pamiętajmy, że to właśnie inwestycje były jednym z powodów powstania spółki PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. Ówczesny zarząd spółki przejmującej PKP CARGOWAG Sp. z o.o. (poprzednika prawnego CARGOTABOR), argumentował powołanie spółki chęcią prowadzenia bardziej efektywnej polityki inwestycyjnej, jak również możliwość koncentracji źródeł finansowania inwestycji. Jednakże od 2013 roku większość inwestycji planowanych przez poprzedników nie została zrealizowana. Wyjątkiem jest przeprowadzenie w latach 2016-2017 budowy, wdrożenia technologii oraz linii do naprawy i rewizji zestawów kołowych oraz modernizację stacji prób maszyn elektrycznych w Zakładzie Napraw Taboru Zduńskiej Woli Karsznice. Jednakże planowane zamierzenia inwestycyjne i remonty, na które zgromadzono środki finansowe przed połączeniem spółki sprzed 2013 roku, nie doczekały się realizacji.
Zdaniem członków związku nie są odtwarzane zasoby techniczne spółki zapewniające utrzymanie potencjału produkcyjnego, a co dopiero rozwój spółki i poprawę warunków BHP.

A czy Pańskim zdaniem można wymienić jakieś pozytywne działania, które miały miejsce w ostatnim czasie w PKP CARGOTABOR?

No cóż, na pewno nie można powiedzieć, że nic się nie dzieje dobrego. Jako związek widzimy poprawę w poszczególnych obszarach. Pracy jest więcej niż w poprzednich latach. Za wykonane dodatkowo naprawy wagonów towarowych w nadgodzinach są wypłacane dodatkowe gratyfikacje w postaci premii. Podniesiono znacznie wydajność i efektywność zarządzania produkcją.
Pozytywnie należy ocenić stworzenie systemów monitorowania produkcji, choć jest on jeszcze nieco ułomny i wymaga dopracowania, tzn. powiązania z elementami zmiennymi wynagrodzenia.
Do spółki przyjęto ponad 400 pracowników. Trzeba też, jako pozytywne, uznać stworzenie nowych miejsc pracy w ZNT Zduńska Wola Karsznice.
Uregulowano status społecznych inspektorów pracy i zasady ich działania w spółce. Dzięki kontrolom przeprowadzanym przez inspektorów są monitorowane zagrożenia i poprawiane warunki pracy.
Jednakże w dalszym ciągu jest wiele do zrobienia. Trzeba pamiętać, że tabor w PKP CARGO S.A. jest co roku starszy i w coraz gorszym stanie technicznym. Z roku na rok zakres napraw jest więc coraz większy, tj. wymiany poszycia, podłóg i elementów konstrukcyjnych w przeliczeniu na jedną naprawę w porównaniu do poprzednich lat są większe. W efekcie wymaga to zwiększenia ilości godzin naprawy na jeden wagon.
W tym kontekście trzeba wyraźnie powiedzieć, iż żądanie organów właścicielskich dotyczące dalszego zmniejszenia kosztów i podniesienia wydajności są irracjonalne.
Jest jeszcze jedna sprawa, która niepokoi pracowników, tzn. brak podpisania porozumienia z Zarządem w sprawie podwyżki wynagrodzeń w uposażeniu zasadniczym w 2017 roku, co powinno mieć miejsce zgodnie z zapisami obowiązującego Paktu Gwarancji Pracowniczych.

A co „Solidarność” robi w tej kwestii?

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. złożyła pracodawcy 11 postulatów do realizacji, w tym podwyżki wynagrodzenia uposażenia zasadniczego. Pozostałe postulaty zostały skierowane do procedowania w komisjach wspólnych. Odbyło się szereg negocjacji z zarządem spółki. Ostatnie w dniach 3 i 23 sierpnia 2017 r., po których uzgodniono treść porozumienia płacowego i podwyżki wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł brutto do uposażenia zasadniczego i 20 zł brutto do premii regulaminowej gwarantowanej.
Strona pracodawcy PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. uzależniła jednak podwyżkę wynagrodzeń od podpisania aneksów na ceny za poszczególne czynności napraw wagonów towarowych z PKP CARGO S.A. Nie zgodziliśmy się na taki zapis i daliśmy czas zarządowi na podpisanie wynegocjowanego porozumienia do dnia 15 września 2017 r., jednocześnie wskazując, iż niespełnienie postulatu będzie skutkowało rozpoczęciem sporu zbiorowego.
Poza samą podwyżką oczekujemy również zmiany sposobu budowy elementów wynagrodzenia za pracę w PKP CARGOTABOR. System wynagrodzeń ujęty w ZUZP w 2015 roku nie posiada elementów pochodnych tak, jak to ma miejsce w zakładach spółki – matki, czyli PKP CARGO S.A., np. nie mamy stałej premii regulaminowej powiązanej z wynagrodzeniem zasadniczym, jak również nie obowiązuje dodatek stażowy (za tzw. wysługę lat). Powoduje to, paradoksalnie, że podwyżka uposażenia zasadniczego taka sama, jak w PKP CARGO S.A., przekłada się na realny wzrost wynagrodzenia netto pracownika zatrudnionego w PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. o ok 30-40% niższy niż przy takiej samej podwyżce wynagrodzenia zasadniczego zakładach spółki PKP CARGO S.A. Dlatego postulowana kwota 250 zł brutto podwyżki zapewnia wzrost na takim poziomie, jak w grupie PKP CARGO S.A.
Co prawda z posiadanych przez nas informacji na spotkaniu w dniu 26 czerwca 2017 zostały złożone przez przedstawicieli zarządu PKP CARGO S.A. - przedstawicielom struktur ponadzakładowych NSZZ „Solidarność” - zapewnienia o realnej podwyżce wynagrodzeń w PKP CARGOTABOR Sp. o.o. na poziomie analogicznym, jak ta, uzgodniona w PKP CARGO S.A.

Podsumowując, czego oczekujecie od pracodawcy?

Chciałbym podkreślić, iż nasze oczekiwania nie dotyczą tylko pracodawcy, czyli PKP CARGOTABOR, ale również podjęcia konkretnych działań przez spółkę dominującą, czyli PKP CARGO S.A. Zdajemy sobie sprawę, iż możliwości naszego zarządu wynikają z decyzji zarządczych spółki – matki.
Dlatego ze strony PKP CARGO S.A. oczekujemy na szybkie uregulowanie kwestii stawek za naprawy taboru realizowane na zlecenie PKP CARGO S.A. przez naszą spółkę na poziomie gwarantującym podwyżki, zabezpieczenie działalności firmy, jak również odblokowanie wstrzymanych zadań inwestycyjnych, takich jak budowa malarni i śrutowni oraz fabryki pudeł wagonowych, co zapewni nam rozwój spółki.
Natomiast ze strony zarządu PKP CARGOTABOR oczekujemy przede wszystkim podpisania parafowanego porozumienia płacowego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie realizacji podwyżki wynagrodzenia zasadniczego średnio o 250 zł brutto na jednego pracownika i 20 zł do premii gwarantowanej.
Dopiero wtedy członkowie naszego związku będą mogli powiedzieć, że nadeszła dobra zmiana.

Rozmawiał Przemysław Noworzyń
fot. P.Noworzyń/SolkolArt


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.