"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Niedziela, 21 października 2018 r.
Imieniny obchodzą: Urszuli, Celiny, Hilarego
 
Moc będzie z nami? (artykuł dla energetyków)
25 października br. na plenarnym posiedzeniu Sejmu posłowie zajęli się złożonym przez rząd projektem ustawy o rynku mocy. Projektowane przepisy określą organizację rynku mocy oraz zasady świadczenia usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego i dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia. Definiują zasadnicze pojęcia tego rynku: dostawy mocy, jednostki rynku mocy, obowiązku mocowego, jednostek fizycznych, certyfikacji i aukcji. Podkreślmy – chodzi o gotowość dostaw i dostawy w okresach zagrożenia – czyli okoliczności szczególne.

Rozpatrywany akt zmodyfikuje ustawę z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ustawę z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawę z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej oraz ustawę z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Celem przedłożonej przez rząd ustawy jest zapewnienie średnioterminowego i długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych, w sposób efektywny kosztowo, niedyskryminacyjny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Państwo ma obowiązek zapewnić obywatelom bezpieczeństwo, w tym także - bezpieczeństwo energetyczne, to jest stan gospodarki gwarantujący pokrycie zapotrzebowania odbiorców na energię; inaczej mówiąc, równoważenie dostaw z zapotrzebowaniem.
Obejmuje to także utrzymywanie niezbędnych rezerw wytwórczych, rosnących ze względu na konieczność wyrównania zmian wytwarzania energii przez źródła odnawialne, zależne od nieprzewidywanych zjawisk meteorologicznych (wiatr, zachmurzenie).
Kluczowym podmiotem projektowanej ustawy jest dostawca mocy - właściciel jednostki rynku mocy, a dokładniej - właściciel jednostek fizycznych tworzących jednostkę rynku mocy, lub podmiot upoważniony przez właścicieli tych jednostek fizycznych do dysponowania nimi na rynku mocy. Obowiązek mocowy, to zobowiązanie dostawcy mocy do pozostawania w okresie dostaw w gotowości do dostarczania określonej mocy elektrycznej do systemu przez jednostkę rynku mocy oraz do dostawy określonej mocy elektrycznej do systemu w okresach zagrożenia. Obowiązek mocowy jest przedmiotem obrotu na rynku mocy i tzw. umowy mocowej zawieranej przez operatora z kontrahentem wybranym w drodze aukcji mocy. W trakcie aukcji dostawca oferuje operatorowi obowiązek mocowy na okres dostaw; aukcja główna obejmuje dostawy na rok kalendarzowy, aukcja dodatkowa – dostawy na kwartał.
Jednostką fizyczną jest wyodrębniony zespół urządzeń technicznych wraz z przyporządkowanymi im punktami pomiarowymi w systemie. Jednostką fizyczną może być blok elektrowni, mniejsze urządzenie wytwórcze lub urządzenie odbiorcy końcowego redukujące zapotrzebowanie na energię.
Wytwórcze jednostki fizyczne dzielą się na istniejące – przyłączone do systemu i oddane do eksploatacji przed rozpoczęciem certyfikacji ogólnej, do udziału w której zostanie zgłoszona ta jednostka, i jednostki planowane - których przyłączenie do systemu i oddanie do eksploatacji jest planowane przed rozpoczęciem okresu dostaw, którego dotyczyć będzie aukcja główna.
Jednostki rynku mocy dzielą się na wytwórcze i redukcji zapotrzebowania. Za moc osiągalną brutto jednostki fizycznej wytwórczej uznaje się potwierdzoną testami maksymalną moc czynną, przy której wytwórcza jednostka fizyczna może pracować przy parametrach nominalnych przez czas nie krótszy niż 15 kolejnych godzin, bez uszczerbku dla trwałości tej jednostki. Moc osiągalna netto jednostki fizycznej, wytwórczej to moc osiągalna brutto tej jednostki pomniejszona o moc zużywaną przez jej urządzenia i układy technologiczne niezbędne do wytwarzania energii elektrycznej. Mocą osiągalną fizycznej jednostki redukcji zapotrzebowania jest wielkość maksymalnego czasowego ograniczenia mocy pobieranej z sieci elektroenergetycznej przez jednostkę fizyczną redukcji zapotrzebowania, zmierzonego we wszystkich punktach pomiarowo-rozliczeniowych tej jednostki w miejscach połączenia z siecią. Operator przeprowadza certyfikację ogólną w celu pozyskania informacji o jednostkach fizycznych i wpisania ich do rejestru rynku mocy, certyfikację do aukcji głównej – w celu utworzenia jednostek rynku mocy i dopuszczenia ich do aukcji głównej oraz analogiczną certyfikację do aukcji dodatkowych – w celu utworzenia jednostek rynku mocy i dopuszczenia ich do jednej lub większej liczby aukcji dodatkowych.
Certyfikację ogólną rozpoczyna się w 1. tygodniu każdego roku, a kończy nie później niż w 8. tygodniu tego roku. Certyfikację do aukcji głównej rozpoczyna się 23 tygodnie przed aukcją główną, a kończy nie później niż w 13. tygodniu przed aukcją główną.
Piotr Świątecki


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.