"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Środa, 19 grudnia 2018 r.
Imieniny obchodzą: Dariusz, Urban, Gabriela
 
Budżet 2018
11 stycznia uchwalona została ustawa budżetowa na obecny, 2018 rok. Prognozowane podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa wynieść mają łącznie 355.705.405 tys. zł. Wydatki budżetu nie powinny przekroczyć 397.197.405 tys. zł. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2018 r. na kwotę nie większą niż 41.492.000 tys. zł.

Dla porównania podam ubiegłoroczne kwoty. Planowane dochody w 2017 r. wynosiły 325.428.002 tys. zł, wydatki – 384.773.502 tys. zł, deficyt budżetu państwa miał nie przekroczyć 31 grudnia 2017 r. kwoty 59.345.500 tys. zł. Maksymalny deficyt planowany na obecny rok ustalono więc na niższym poziomie mimo znaczącego wzrostu projektowanych wydatków. Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, będą środki pozostające na rachunkach budżetu 31 grudnia 2017 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz z innych tytułów.
Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć 110.000.000 tys. zł. Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do łącznej kwoty 200.000.000 tys. zł. Ustalono też limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych w wysokości 16.500.000 tys. zł.
Minister Finansów został upoważniony do udzielania pożyczek: rządom innych państw – do kwoty 2.000.000 tys. zł; Bankowi Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku – do kwoty 2.000.000 tys. zł, Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu – do kwoty 4.000.000 tys. zł, jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 200.000 tys. zł, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 394.000 tys. zł, Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12.000.000 tys. zł.
Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ma wynieść 100,0%. Nie oznacza to wzrostu płac o drugie tyle, lecz wprost przeciwnie – oznacza to utrzymanie ich na dotychczasowym poziomie nominalnym. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,3%, zaś prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 102,6% (na ubiegły rok planowano inflację odpowiednio 101,3% i 101,6%) W zestawieniu z planowanym utrzymaniem płac w sferze budżetowej na dotychczasowym poziomie (100%) oznacza to, że średnia płaca „w budżetówce” realnie spadnie.
W ustawie budżetowej ustala się etaty Policji w liczbie 103.370, w tym 103.309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji. Tworzy się też ogólną rezerwę budżetową w wysokości 261.723 tys. zł na przewidziane wydatki. Ustalono dla służby cywilnej niewielki limit mianowań urzędników – tylko 350 osób. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 4.443 zł (w 2017 r. miało być 4.263 zł; planuje się więc wzrost wynagrodzeń, ale poza sferą budżetową).
Ustawa budżetowa ustala też plany finansowe państwowych agencji wykonawczych, w tym między innymi Polskiej Agencji Kosmicznej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Agencji Mienia Wojskowego i Agencji Rezerw Materiałowych.
Ustala również plany finansowe takich instytucji gospodarki budżetowej, jak m.in. Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Centralnego Ośrodka Informatyki, Centrum Usług Logistycznych, Centralnego Ośrodka Sportu, Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, regionalnych Instytucji Gospodarki Budżetowej („Piast”, „Baltica”, „Pomerania”, Mazovia”, „Carpatia”), Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie oraz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.
Kolejne przepisy ustawy budżetowej określają plany finansowe państwowych funduszy celowych, w tym m.in. Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
W budżecie ustalono również plany finansowe szczególnych, państwowych osób prawnych, takich jak m.in. Urząd Dozoru Technicznego, Polskie Centrum Akredytacji, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Transportowy Dozór Techniczny, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, parki narodowe i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa budżetowa na bieżący rok jest skonstruowana na podstawie generalnie optymistycznych założeń, tylko te płace nie mają rosnąć tak, jakby pracownicy chcieli…
Piotr Świątecki


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.