"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Środa, 19 grudnia 2018 r.
Imieniny obchodzą: Dariusz, Urban, Gabriela
 
Klaster Luxtorpeda 2.0 o dokonaniach i planach
31 stycznia br. w Warszawie w Sienna Traninig Center odbyło się Zgromadzenie Członków Klastra Luxtorpeda 2.0, aby wysłuchać sprawozdania z działalności Klastra „Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0” za rok 2017, oraz przedyskutować formę i zakres działań na rok 2018.

Z dziennikarskiego obowiązku podaję wszystkie firmy wchodzące w skład Klastra, również te, które dołączyły w ciągu ubiegłego roku: Blue Ocean Business Consulting Sp. z o.o.; Centrum Rozwoju Transportu Sp. z o.o.; Budimex S.A.; PKP Intercity S.A.; Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.; Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.; WARS S.A.; SOLKOL Sp. z o.o.; Corail TS Sp. z o.o.; Siemens Sp. z o.o.; Kancelaria Radców Prawnych Gołębiewski & Kryska Sp. P.; RAFAMET S.A; EKK Wagon Sp. z o.o. w restrukturyzacji.
A także: H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.; P.U. Hatrans Sp. z o.o.; Comp S.A.; DB Cargo Polska S.A.; Aldesa Polska Services Sp. z o.o.; Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.; System10000 Tomasz Budzik; Krios Group Sp. z o.o.; Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei; SSK Rail Sp. z o.o.; Marsh Sp. z o.o.
Wypada zaznaczyć, iż wśród przedstawicieli 13 firm „założycielskich”, znajduje się SOLKOL Sp. z o.o., którą reprezentuje Mirosław Lisowski, prezes Zarządu Spółki, redaktor naczelny periodyka „Wolna Droga”.

Grupy robocze i ich działania

Poza omówieniem udziału Klastra w ważniejszych wydarzeniach – kongresach, konferencjach, targach – oraz wydatkowania budżetu, szczegółowo przedstawiono działania Grup Roboczych.

Grupa Infrastruktury

W ramach tej grupy został podjęty temat wieloletniej umowy pomiędzy PKP PLK, a rządem oraz stawek dostępu i rekompensat oraz polityki dworcowej. Nawiązano kontakt z departamentem kolejnictwa w MIB oraz z biurem dokumentów strategicznych PKP PLK. Klaster przesłał zebrane uwagi do ustawy w ramach konsultacji społecznych.
Z informacji otrzymanych od naczelnika departamentu kolejnictwa wynika, że obniżenie stawek dostępu jest bardzo trudne. Rozważana może być propozycja obniżki stawek dostępu na czas remontów danej linii. Ministerstwo wprowadziło algorytm pozwalająca na zniżki cen dla połączeń, gdzie dostęp jest ograniczony przez odbywające się inwestycje.
Uwagi Klastra zostały częściowo przyjęte do umowy i przedstawione pod obrady Rady Ministrów.

Grupa Przewozów

W ramach grupy, jako punkty dyskusji podane zostało kształcenie kadr oraz temat wspólnego biletu. Powstała propozycja utworzenia specjalizacji około-kolejowych na kierunkach technicznych i ścisłych wyższych uczelni, które byłyby współfinansowane w ramach programu POWER (Program Edukacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Termin składania projektów mija w połowie czerwca 2018 r. Rozważana jest propozycja, by zajęcia prowadzili praktycy. Można w ten sposób utworzyć kilka profili specjalistycznych, w zależności od zapotrzebowania na rynku pracy członków Klastra, a następnie pod dane specjalizacje przygotować plan zajęciowy przedmiotów prowadzonych przez wyznaczonych pracowników z firm należących do Klastra.

Grupa Usług Wsparcia

W ramach grupy usług wsparcia tematem rozmów były problemy związane z prawem zamówień publicznych. Temat ten był poruszony podczas organizowanej przez Forum Luxtorpeda 2.0 debaty „Rozwój projektów innowacyjnych a prawo przetargowe”, która odbyła się podczas Targów kolejowych TRAKO. Podczas debaty przedstawione zostało nowe podejście do tematu zamówień publicznych, a mianowicie Partnerstwo Innowacyjne.
W Europie od 2016 roku dopiero zostało ogłoszonych 17 projektów w ramach Partnerstwa Innowacyjnego. Jest to ciekawa alternatywa, która może wesprzeć innowacyjne rozwiązania kolejowe bez inwestycji własnych większych środków na badania. Sprzyjać to może polityce długich serii.

Rozwój Klastra

Bardzo istotną, jeśli nie najważniejszą częścią spotkania przedstawicieli firm, było przedstawienie i omówienie propozycji na rozwój Klastra. Sugerowane działania na najbliższą i dalszą przyszłość zmierzające do jeszcze prężniejszego rozwoju to…

Krajowy Klaster Kluczowy (KKK)

Należy kierować pracami Klastra zgodnie z wymaganiami dotyczącymi konkursu, by móc w marcu 2019 r. ubiegać się o tytuł KKK. Klastry posiadające ten tytuł są traktowane jako ciała doradcze dla rządu w ważnych sprawach dotykających tematyki działalności Klastra, a także przyznawane jest dofinansowanie do działań Klastra, m.in. promocji usług członków Klastra za granicą.

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi

Podjęcie współpracy z innymi organizacjami i podmiotami, które nie mogą być stroną Klastra, natomiast mogą pełnić rolę ciała doradczego w różnych projektach, np. Urząd Transportu Kolejowego, Instytut Kolejnictwa, inne Klastry

Zwiększenie liczby uczestników Klastra

Rozszerzenie działalności Klastra o kolejne podmioty kolejowe. Największy priorytet powinien być postawiony na firmy, które bezpośrednio mogą być zainteresowane ideą projektu rządowego Luxtorpedy, czyli pozostali przewoźnicy i producenci taboru nie należący do Klastra.

Udział w projektach

Zaangażowanie Klastra w projekty unijne oraz krajowe. Nawiązanie współpracy z jednostkami uczelnianymi.

Bariery rozwojowe

Stworzenie analizy wykazującej zagrożenia w obecnym systemie rozwoju branży kolejowej w wyszczególnieniu funkcji przetargów i rozwoju innowacji.

Komentarz

Mirosław Lisowski tak podsumował Zgromadzenie Luxtorpeda 2.0: - Klaster ma przed sobą bardzo ciekawe i dobre perspektywy. Mocno chcemy się na przykład zaangażować w promocję, wsparcie i realizację Projektu - Centralny Port Komunikacyjny (CPK), który według mojej opinii należy traktować, jako wielkie wyzwanie XXI wieku, na miarę Centralnego Okręgu Przemysłowego tworzonego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Dlatego nie może w tych zamiarach zabraknąć „Wolnej Drogi”...

(na podstawie dokumentów ze spotkania i info własnej aw)
fot. Nakolei.pl


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.